Věra Spurná

 

Fotogalerie

Parte

 

doc. PhMr. RNDr. Věra Spurná, DrSC.
*26. 8. 1925 - 30. 4. 2017

"Duše" brněnského krasobruslení, dlouholetá členka TJ STADION BRNO, krasobruslařská rozhodčí s kvalifikací vrchní rozhodčí ISU, někdejší členka předsednictva Československého krasobruslařského svazu a Českého krasobruslařského svazu, nositelka čestného uznání od Mezinárodní bruslařské unie a držitelka ceny Fair play udělené Českým olympijským výborem.

 

Ve středu 26. srpna 2015 oslavila významné životní jubileum doc. PhMr. RNDr. Věra Spurná, DrSc., dlouholetá členka TJ Stadion Brno, krasobruslařská rozhodčí s kvalifikací vrchní rozhodčí ISU, někdejší členka předsednictva Československého krasobruslařského svazu a Českého krasobruslařského svazu, nositelka čestného uznání od Mezinárodní bruslařské unie a držitelka ceny Fair play udělené Českým olympijským výborem.

Více zde: http://www.stadionbrno.cz/products/vyznamne-zivotni-jubileum-slavi-docentka-vera-spurna/

Věra Spurná, roz. Košová, se narodila v Olomouci a mezi nekonečné stopy bruslí ji přivedl tatínek Inocenc Koš, který se stal zpočátku jejím trenérem. Pan Koš se zasadil rovněž o otevření olomouckého zimního stadionu v roce 1948.

K největším krasobruslařským úspěchům Věry Košové patřilo získání titulu juniorské mistryně Čech v Pardubicích roku 1946. Později vystupovala úspěšně v pražských revuích.

Po ukončení sportovní kariéry začala působit v Brně a intenzivně se věnovat činnosti v oblasti trenérsko-metodické a především rozhodcovské. Stala se uznávanou mezinárodní rozhodčí a jako jediná v naší zemi obdržela od Mezinárodní bruslařské unie prestižní ocenění "Honorary ISU Referee". Rovněž v rámci národního krasobruslařského svazu byla po dlouhá léta velmi aktivní činovnicí. Zastávala například post předsedkyně trenérsko-metodického úseku předsednictva svazu.

Nesmazatelně se však docentka Věra Spurná zapsala do historie brněnského krasobruslení, pro které vykonala mnoho obětavé práce a stala se jeho " duší". Pro oddíl TJ STADION BRNO, jehož byla dlouholetou členkou, pracovala s elánem ji vlastním v oblasti trenérsko-metodické a organizační. Působila jako předsedkyně trenérské rady TJ, zasloužila se o uspořádání mnoha soutěží, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, rovněž se angažovala při náborech dětí a celkově se starala o "dobré jméno" krasobruslařského oddílu TJ STADION BRNO.

Založila unikátní krasobruslařský archív, když našemu klubu věnovala zpracované materiály nejrůznějšího typu související s krasobruslením.

 

Kromě světa krasobruslení se docentka Spurná celoživotně vzdělávala na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (1948 - titul PhMr., 1950 - RNDr., 1963 - doc., 1982 - DrSc.) a věnovala se své profesi na pozici vědecké pracovnice oddělení cytogenetiky na Biofyzikálním ústavu ČSAV Brno. S potěšením vykonávala i pedagogickou činnost, nejprve na Farmaceutické fakultě MU v Brně, ke konci profesní kariéry na nově zbudované Veterinární a Farmaceutické fakultě.

Byla také pověřena založit zahradu léčivých rostlin, důležitých pro výuku a výzkum. Zahrada v Brně na Kraví hoře se dodnes úspěšně rozšiřuje a je přístupna i veřejnosti.

 

V roce 2007 vydala v nakladatelství Fotep jako spoluautorka knihu Sbohem, staré řeky, ve které přibližuje způsob fotografické tvorby svého manžela Miloše Spurného (*1922 až †1979), botanika a krajinného ekologa.

Mezi její další nesčetné aktivity patřily například ty, zaměřené zejména na ochranu přírody v nadaci Veronica v Brně.

 

V roce 1960 si vzala svého bývalého učitele na fakultě, odborného asistenta Přírodovědecké fakulty RNDr. Miloše Spurného (nar. 1922). Jejich společný život plný aktivit a pracovního vytížení bohužel nenadále skončil úmrtím Miloše v červenci 1979.

Život paní Věry byl šest let po Milošově smrti obohacen, když se seznámila s výtvarníkem specializovaným na práci se dřevem Milošem Kudou (*1931 - †2015). Brzy se sžila i s jeho dětmi, dcerou Danou a synem Tomášem, a tak ještě v pozdním věku poznala starosti i radosti rodiny z pohledu maminky (i když bohužel jen nevlastní) a babičky.

 

Paní Věra uspořádala v roce 2015 u příležitosti svého životního jubilea přátelské setkání (zdráhala se použít termín "oslava narozenin"), na které pozvala osobnosti, které ji v krasobruslařské etapě jejího života provázely. Podařilo se jí tak něco, co se možná už nikdy v takovém měřítku neuskuteční. Sešlo se několik generací, které spojuje jeden zájem, jedna láska - krasobruslení. Všichni tenkrát přijeli, aby uctili paní Věru Spurnou. Atmosféra byla silně pozitivní, přátelská, neopakovatelná.

 

V takovém duchu budeme na Vás vzpomínat! Čest Vaší památce!

 

 

Fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

2021! SLAVÍME 

TJ STADION BRNO  55 let

KRASOHALA            40 let

Provo

Kontakt

TJ STADION BRNO z.s. Křídlovická 32, 603 00 Brno, Česká republika
+420 603 722 054 (sekretariát)
+420 737 413 134 (správce haly)

IČ: 00531839

Spisová značka: L 96 vedená u KS v Brně

č. ú.: 1341944389/0800 Česká spořitelna, a.s.
tj@stadionbrno.cz