Sportovní zázemí

TJ STADION BRNO z.s. zajišťuje provoz vlastního sportovního zařízení, které se daří udržovat na velmi dobré úrovni. Součástí sportovního zařízení je ledová plocha, tělocvična se zrcadly, posilovna, rehabilitační místnost, klubovna, šatny, kanceláře.TJ STADION BRNO poskytuje rovněž prostory k provozování sportovního obchůdku a kavárny s výhledem na ledovou plochu. V provozu je WiFi připojení k internetu zdarma i pro veřejnost.

Dlouhodobým záměrem TJ STADION BRNO je modernizace provozu sportovního zařízení. V letní odstávce roku 2015 proběhla výměna oken v kancelářích, klubovně a tělocvičně, byla realizována výstavba nové domovní předávací stanice pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, vybudování nové horkovodní přípojky od Tepláren Brno pro domovní předávací stanici, dále výměna a modernizace osvětlení nad ledovou plochou, částečná výměna podlahovin v šatnách sportovců.

Odstávka roku 2017 byla ve znamení investiční akce, během které byl v Krasohale vybudován vlastní zdroj chladu (do té doby jsme jej odebírali ze sousední haly "Rondo"). Tento počin zkvalitnil ekonomické i provozní podmínky v Krasohale (možnost chladit podle vlastní potřeby s ohledem na potřebnou kvalitu ledové plochy i harmonogram provozu).

Krasobruslařská hala je v provozu již od roku 1981 a TJ usiluje o to, aby i v následujících letech v ní mohli její návštevníci nalézt důstojné podmínky pro provozování sportovních aktivit.

 

 KRASO ROZVRH 2019/20

JMENNÝ ROZVRH 2019/20

------------------------------------------------------------