Organizace TJ

 

PRINCIPY A HODNOTY TJ

Základní principy a hodnoty spolku TJ STADION BRNO z.s. - principy a hodnoty TJ (.pdf)

 

VALNÁ HROMADA

Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2019 - datum konání11. 6. 2018 (-pdf)

Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2018 - datum konání 12. 6. 2018 (.pdf)

Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2017 - datum konání 12. 6. 2017 (.pdf)

Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2016 - datum konání 8. 6. 2016 (.pdf)

Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2015 - datum konání 3. 6. 2015 (.pdf)

Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2014 - datum konání 5. 6. 2014 (.pdf)

Usnesení a zápis z valné hromady TJ 2013 - datum konání 4. 9. 2013 (.pdf)

 

STANOVY TJ STADION BRNO A VNITŘNÍ ŘÁD

Stanovy a Vnitřní řád TJ STADION BRNO z.s.  - Stanovy TJ STADION BRNO a Vnitřní řád (.pdf) - platné od 11. 6. 2019

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA TJ STADION BRNO

Organizační struktura TJ - grafické znázornění organizační struktury TJ STADION BRNO (.pdf)

Složení orgánů TJ - aktuální složení členů orgánů TJ STADION BRNO (.pdf)

 

ČLENSTVÍ V TJ STADION BRNO

Podmínky přijetí nových členů do TJ - podmínky související s příjetím nových členů do TJ STADION BRNO (.pdf)

 

 

2021! SLAVÍME 

TJ STADION BRNO  55 let

KRASOHALA            40 let

Provo

Kontakt

TJ STADION BRNO z.s. Křídlovická 32, 603 00 Brno, Česká republika
+420 603 722 054 (sekretariát)
+420 737 413 134 (správce haly)

IČ: 00531839

Spisová značka: L 96 vedená u KS v Brně

č. ú.: 1341944389/0800 Česká spořitelna, a.s.
tj@stadionbrno.cz