Dotace

TJ STADION BRNO z.s. finančně zajišťuje svoji hlavní (=neziskovou) činnost, tzn. krasobruslení, z těchto zdrojů:

- spolufinancováním osobami tuto činnost využívajícími (členové TJ a závodníci, resp. jejich zákonní zástupci)

- z vlastní činnosti vedlejší (=hospodářské)

- z veřejných zdrojů (=dotací)                                                                

 

V roce 2019 zajistila TJ od uvedených subjektů tyto dotační prostředky (průběžně):

 • MMB provoz, činnost, opravy a investice, led.plochy                      1081,0 tis. Kč
 • MŠMT - program "Můj klub"                                                              167,0 tis. Kč    
 • ČKS - příspěvek z Programu Organizace sportu MŠMT                      86,1 tis. Kč                        
 • MČ Brno-střed (závody a kurzy pro handicapované)                            64,0 tis. Kč
 • JMK oprava a údržba                                                                          150,0 tis. Kč
 • JMK podpora výkonnostního a vrcholového sportu                               70,0 tis. Kč
 • JMK podpora individuálních sportovců v JMK - Kotlařík                        19,5 tis. Kč (vratka 11,5 tis. Kč)

 

 

 • Mimořádně se podařilo zajistit investiční dotaci od MMB na výměnu VZT 1.800 tis.Kč

 

V roce 2018 zajistila TJ od uvedených subjektů tyto dotační prostředky:

 • MMB provoz, činnost, opravy a investice                                       1000,5 tis. Kč
 • MŠMT - program "Můj klub"                                                           133,0 tis. Kč
 • MČ Brno-střed (závody a kurzy pro handicapované)                           57,0 tis. Kč
 

V roce 2017 se podařilo zajistit dotace na provoz, činnost i údržbu sportovního zařízení od těchto subjektů:              

 • MMB provoz a činnost                                                                851,0 tis. Kč
 • JMK oprava a údržba                                                                  147,0 tis. Kč
 • MŠMT - program VIII                                                                    75,0 tis. Kč
 • MČ Brno-střed (závody a kurzy pro handicapované)                        37,5 tis. Kč

             

 • Mimořádně se podařilo zajistit i investiční dotaci od MMB na pořízení nové chladící technologie  3.000 tis.Kč

 

TJ STADION BRNO děkuje všem subjektům, kteří se podílejí na spolufinancování provozu a aktivit TJ.

 

 

ProvozeSEZONA 2019/20 UKONČENA